WebToDate » O WebToDate » Základní funkce

Základní funkce

 1. Plné ovládání přes WWW prohlížeč - správa obsahu i implementace šablon a dalších prvků prezentace probíhá přes WWW prohlížeč.
 2. Plná kontrola nad generovaným kódem stránek - systém šablon, stylů a dalších elementů zajišťuje, že správce webu má plnou kontrolu nad výsledným HTML kódem stránek.
 3. Podpora více značkovacích jazyků - systém není omezen na generování HTML stránek, ale umožňuje generovat stránky v libovolném značkovacím (WAP, XML apod.) či skriptovacím (PHP, ASP apod.) jazyce.
 4. Možnost práce s náhledy stránek - každou stránku i každou zprávu lze před publikací zkontrolovat v náhledovém režimu, který přesně zobrazuje, jak bude výsledná stránka po publikaci vypadat.
 5. Vizuální nástroje pro správu obsahu - vizuální režimy umožňují přímo z náhledu stránky spouštět WYSIWYG editaci obsahu či vkládání a přesuny položek na stránce pouhým klikáním myší; z vizuálního režimu lze spustit i integrovaný validátor HTML kódu.
 6. Pokročilé řízení struktury webové prezentace - pomocí struktury stromu kategorií se definuje stromová struktura webu; struktuře stromu kategorií může odpovídat struktura složek na www serveru, do které se generují stránky a ukládají soubory.
 7. Systém uživatelských práv - jsou rozlišovány tři role uživatelů - Administrátor, Editor a Redaktor.
 8. Uživatelské týmy - různé skupiny uživatelů (např. části firmy, odbory, katedry, redakce) si mohou spravovat své části webu a do jiných částí nemohou zasahovat.
 9. Workflow ve formě stavů zpráv - každá zpráva se může nacházet v právě jednom z definovaných stavů, možnost měnit tyto stavy je svázána s uživatelskými rolemi.
 10. Verzování zpráv - lze vytvářet libovolný počet verzí jednoho dokumentu, nové verze se publikují po schválení ručně nebo automaticky v nastaveném čase.
 11. Možnost definovat vlastní struktury dokumentů - k předdefinované struktuře lze přidávat další pole různých datových typů a díky tomu vytvářet dokumenty různých typů s různou strukturou.
 12. Přizpůsobitelné formuláře pro vkládání a aktualizace dat - funkce Pohledy umožňuje přizpůsobit vstupní formuláře pro data potřebám jednotlivých uživatelů či druhům vkládaných dokumentů.
 13. Uzamykání zpráv - systém lze volitelně provozovat ve stavu, kdy každá zpráva je implicitně uzamčená a je třeba ji nejprve odemknout, aby ji bylo možné editovat; zprávu může mít odemčenou vždy pouze jeden uživatel.
 14. Určení platnosti zpráv - uživatelé mají možnost zadávat dobu platnosti zpráv - určit datum zveřejnění i vypršení platnosti dané informace.
 15. Vestavěný WYSIWYG editor - WYSIWYG editace textů s podporou všech HTML konstrukcí (nadpisy, odrážky, číslování, tabulky atd.), plně přizpůsobitelné funkce editoru, XHTML kompatibilní kódy, formátování přes CSS ve WYSIWYG režimu, čištění kódu vloženého z dokumentů MS Word a MS Excel, šablony obsahu apod.
 16. Import dokumentů MS Word - je podporována konverze MS Word dokumentů na straně serveru do HTML nebo čistého textu včetně možnosti připojit automaticky původní dokument jako přílohu, možnosti zpracování přenosu některých vlastností do metadat (např. autor, popis apod.) a včetně zpracování obrázků pro možnost použití v systému běžným způsobem.
 17. Správa metadat - správce webu může definovat a spravovat řadu vlastností - metadat (kategorie, publikace, témata, klíčová slova, jazyk apod.), která pak umožňují efektivní prohledávání a automatické publikování vybraných informací.
 18. Práce se zdroji - databáze zdrojů slouží jako úložiště různých typů souborů (obrázky, multimediální soubory, dokumenty typu PDF, MS Word apod.); tato funkce zajišťuje jednotný způsob ukládání těchto zdrojů, správu jejich metadat a opakované použití obsahu této databáze na webové prezentaci.
 19. Vkládání příloh ke zprávám - připojování různých příloh z databáze zdrojů (dokumenty MS Word, PowerPoint, Excel, PDF apod. k článkům včetně informací o těchto přílohách (popis, velikost apod.); s těmito přílohami je možné pracovat nejrůznějším způsobem - vytvářet seznamy příloh, vkládat odkazy do textu atd.
 20. Práce s obrázky, audio a videosekvencemi a dalšími multimediálními soubory - správa obrázků pomocí databáze zdrojů podporuje kromě standardních obrázkových formátů i další formáty jako Adobe Flash apod.; na úrovni prezentační vrstvy je podporováno vkládání těchto objektů do stránek, vytváření fotogalerií a opakované použití na více stránkách.
 21. Integrovaný editor bitmapových obrázků - uploadované obrázky lze upravovat bez potřeby grafického programu, lze vytvářet zmenšeniny, ořezy, obrázky otáčet, ostřit, vkládat vodoznaky apod.
 22. Konverze multimediálních souborů - pro obrázky, audia a videa lze spouštět konverze - buď převody mezi různými formáty, nebo změny existujícího formátování (např. nevzorkování videa na jiný rozměr apod.). Konverze lze spouštět automaticky či volitelně při vkládání souboru do databáze nebo na vyžádání pro již vložené soubory. Dalším podporovaným typem konverze je např. automatické vytvoření archívu zip pro vložené soubory zvolených typů.
 23. Pokročilý systém správy šablon - organizace šablon do stromové struktury umožňuje dědění grafických elementů a jednodušší správu a redesign celého webu.
 24. Formátování dat pomocí stylů - systém WebToDate stylů umožňuje formátovat položky na stránkách analogicky, jako se používají styly v textových editorech.
 25. Automatické generování navigačních elementů - na každou stránku lze vložit libovolný počet navigačních elementů, jako jsou hlavní nabídky, drobečková navigace apod.; stejným aparátem se řeší i generování mapy webu.
 26. Možnost publikace přes seznamy - kromě ručního vkládání objektů na stránky lze celý proces vytváření stránek automatizovat pomocí seznamů, které automaticky vkládají na stránky určené informace podle jejich metadat; podporována je i možnost SQL seznamů, kde správce webu v jazyce SQL zadá výběr informací, které se mají na stránce zobrazovat.
 27. Plánovač úloh - slouží k automatickému spouštění některých úloh, např.: pravidelné generování úvodní stránky, pravidelné načítání dat z externí databáze, pravidelná kontrola konzistence databáze.
 28. Protokolování důležitých operací - server vytváří průběžně log soubory, do kterých se zaznamenávají změny v databázi zpráv, generování stránek a změny dalších objektů; součástí je prohlížeč těchto protokolů umožňující filtrovat tyto logy podle data, uživatele apod.
 29. Křížové reference objektů - u každého objektu databáze (zpráva, stránka, styl, oblast, kategorie,...) lze vyvolat zobrazení, kolikrát je daný objekt použit a seznam toho, kde je použit.
 30. Statistiky - systém může sledovat statistiky počtů shlédnutí dokumentů za určité časové úseky.
 31. Podpora a integrace modulů - registrační databáze modulů, společné knihovny funkcí modulů, spojení s WebToDate na úrovní předloh (šablon), stylů a uživatelských práv.
 32. Přenos dat v XML formátu - publikovaný obsah lze přenášet (exportovat i importovat) ve formátu XML, možnost automatického spouštění transformací na tato XML data je využívána např. pro tvorbu RSS kanálů, podcastů apod.
 33. Podpora „cool URI“ - uživatelsky definovatelných tvarů URL zpráv obsahujících informace o obsahu dokumentu (plný nebo zkrácený název dokumentu, umístění ve struktuře webu apod.).
 34. Vytváření vícejazyčných serverů - ke snadné údržbě serverů s více jazyky; lze propojovat související stránky a články v jednotlivých mutacích jednodušeji sestavovat aktualizované weby.
 35. Možnost správy více virtuálních webů - podpora správy více virtuálních serverů z jedné instalace systému; s využitím této funkčnosti lze generovat stránky na různé virtuální servery ze stejného obsahu a s využitím stejné nebo různé grafické prezentace.
 36. Bezpečnostní opatření - systém obsahuje funkce pro sledování neúspěšných pokusů o přihlášení a případný automatický blacklisting příslušných adres a řadu dalších ochran proti nejběžnějším útokům na webové aplikace.