WebToDate » Úvodní stránka » O firmÄ› » Reference » Případové studie » Portál pÅ™edsednictví v EU » Portál předsednictví České republiky v EU

Portál předsednictví České republiky v EU

Oficiální webová stránka českého předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz byla hlavním komunikačním nástrojem předsednictví v průběhu první poloviny roku 2009. Web je určen pro českou i zahraniční veřejnost. Na tomto internetovém portálu se shromažďují všechny důležité informace pro širokou i odbornou veřejnost, zástupci médií zde naleznou informace o akcích konaných během českého předsednictví a dále jsou zde publikovány informace o České republice jako předsedající zemi i Evropské unii, jejích politikách a pozicích ČR k nim.

Charakteristika webové prezentace

Oficiální webová stránka českého předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz byla hlavním komunikačním nástrojem předsednictví v průběhu první poloviny roku 2009. Web je určen pro českou i zahraniční veřejnost. Na tomto internetovém portálu se shromažďují všechny důležité informace pro širokou i odbornou veřejnost, zástupci médií zde naleznou informace o akcích konaných během českého předsednictví a dále jsou zde publikovány informace o České republice jako předsedající zemi i Evropské unii, jejích politikách a pozicích ČR k nim.

Prezentace je ve třech jazycích - češtině, angličtině a francouzštině. Jedná se o tři plnohodnotné jazykové mutace, tj. téměř veškerý obsah je paralelně pořizován a udržován ve všech třech jazycích. Kromě velkého množství textů a dokumentů je kladen důraz na multimediální prvky, tj. fotogalerie včetně možnosti stahování obrázků v tiskové kvalitě, audionahrávky, stahovaná i streamovaná videa včetně živých přenosů apod.

Redakční tým měl po dobu předsednictví pět členů, kteří zajišťovali denní aktualizaci portálu, a tři externí fotografy.

Dodané služby

Macron Software zajistil kromě návrhu grafického designu „na klíč“ všechny služby spojené s vlastní prezentací, tj. zejména

 • Konzultace ohledně použitelnosti webu a přístupnosti, struktury webu apod.
 • Návrh a analýza funkčnosti, analýza pro vývoj zákaznických komponent řešení
 • Nakódování šablon
 • Dodávku CMS a instalaci systému WebToDate a vybraných krabicových modulů, vývoj a instalaci zákaznických modulů
 • Implementaci systému, tj. vytvoření potřebných struktur, šablon, stylů, navigací a dalších prvků ve WebToDate
 • Návrh a vývoj požadované flashové aplikace - interaktivního kvizu
 • Prvotní testování funkčnosti, validity a přístupnosti webové prezentace
 • Aplikační podporu pro redakci

Potřebný hardware, infrastrukturu a konektivitu dodala a dohledové centrum 24/7 realizovala firma Autocont.

Aplikace

Pomocí jádra aplikace WebToDate je realizována publikace zpráv a dokumentů, souborů ke stažení, fotogalerií apod. Všechny tyto prvky jsou automaticky prolinkovány na další jazykové verze. Každý den se publikuje množství tiskových zpráv, novinek, prohlášení, projevů či rozhovorů atd.

Důraz byl kladen na kalendář akcí předsednictví, ve kterém se v průběhu předsednictví nahromadilo několik tisíc různých politických a kulturních akcí. Při přípravě projektu bylo realizováno zásadní rozšíření kalendářního modulu např. o jednoduché vytváření bohatě formátovaných popisů akcí (s fotogaleriemi, přílohami ke stažení, audio či video prezentacemi apod.), jednoduché propojování jazykových verzí popisů akcí, pokročilejší listování akcemi dle časových kritérií, prezentace jedné akce ve více kalendářích, exporty do formátu iCalendar apod. Kalendář je navíc napojen na další externí aplikaci - akreditační systém, ze kterého automaticky získává a synchronizuje v pravidelných intervalech přes XML komunikaci vybraná data, není tudíž třeba opakovaně zadávat stejná data do více systémů.

V rámci servisu pro novináře je provozován pravidelně rozesílaný newsletter, a to nejen formou e-mailu, ale i pomocí SMS. Na straně portálu je realizována registrace k e-mailové i SMS službě a rozesílání e-mailů, vlastní SMS služba je pak realizována SMS operátorem, kterému předává portál přes definovaný XML protokol informace o registracích. I tato služba je realizována ve všech třech jazycích.

Dalším interaktivním prvkem vyvinutým přímo pro portál jsou e-pohlednice, kde je možné odesílat přes portál e-mailem obrázky, které jsou přímo uvnitř obrázku „personalizovány“, neboli opatřeny vzkazem zadaným uživatelem, jeho e-mailovou adresou apod.

Dále byly standardním způsobem nasazeny některé další dodávané moduly jako ankety, fulltextové hledání, upozornění na stránku e-mailem apod. Pomocí WebToDate modulu pro XML export jsou automaticky vytvářeny RSS kanály a podcasty (kanály s audio soubory) s projevy a záznamy z tiskových konferencí.

Flashový interaktivní kviz testuje znalosti návštěvníku webu o EU. Interface kvizu je vytvořen v Adobe Flash s vývojem v ActionScript, vlastní scénář kvizu je definován v XML, které kviz využívá jako data, přes XML data je řešena i lokalizace do jazyků, ve kterých je prezentace provozována.

Nasazení

Řešení je realizováno na platformě MS Windows 2003 Server / IIS 6 / PHP 5, jako databáze se využívá MS SQL 2005. Vzhledem k vysokým požadavkům na dostupnost a výkon je architektura serverové farmy následující:

 • Databáze je provozována jako failover cluster dvou databázových serverů
 • Webové servery jsou tři identické stroje, obsah souborového systému se replikuje na všechny tři tyto servery
 • Pomocí load balancingu se rozděluje zátěž na všechny tři servery

Přístup k redakčnímu rozhraní je přes zabezpečenou linku s možností připojení přes VPN, takže je možná i práce redakce v terénu.

Před spuštěním byly provedeny opakované zátěžové testy, na základě kterých byla doladěna konfigurace serverů a ověřeno, že celé řešení je s rezervou schopno obsloužit maximální odhadovaný počet uživatelů ve špičkách.