Macron Software » O firmě » Reference » Případové studie » Česká pošta

Internetová prezentace České pošty

Charakteristika webové prezentace

Snadná orientace, vyšší uživatelský komfort, fulltextové vyhledávání po celém webu, systém pro zasílání novinek, nová Klientská zóna pro služby online a podrobnější informace o jednotlivých poštách. To jsou některé z funkcí, které byly důvodem pro přípravu nové podoby stránek České pošty www.cpost.cz včetně výměny systému pro správu obsahu, kompletního redesignu a vývoje nových aplikací.

Původní webové stránky České pošty vznikly v roce 2005. Odpovídaly možnostem a požadavkům tehdejší doby. Současné informační a komunikační technologie, které pro svou prezentaci Česká pošta využívá, však nabízejí nové technologické možnosti a vyšší uživatelskou přívětivost.

Dodané služby

Macron Software zajistil kromě návrhu grafického designu a vytvoření prvotního XHTML kódu šablon „na klíč“ služby spojené s implementací vlastní prezentace, tj. zejména

 • Konzultace ohledně struktury webu apod.
 • Návrh a analýza funkčnosti, analýza pro vývoj zákaznických komponent řešení a napojení na další systémy
 • Návrh architektury nasazení dle zadání zákazníka, vzorovou instalaci aplikačního prostředí a instalační předpisy
 • Dodávku CMS a instalaci systému WebToDate a vybraných krabicových modulů, vývoj a instalaci zákaznických modulů
 • Implementaci systému, tj. vytvoření potřebných struktur, šablon, stylů, navigací a dalších prvků ve WebToDate
 • Prvotní testování funkčnosti, validity a přístupnosti webové prezentace
 • Vyškolení a aplikační podporu pro redakci

Aplikace

Pomocí jádra aplikace WebToDate je realizována publikace informací o produktech, zpráv a dokumentů, souborů ke stažení, fotogalerií apod. Díky flexibilním možnostem WebToDate v definici datových struktur je pomocí jádra WebToDate řešena publikace databáze známek, razítek a podobných typů produktů s možností prohledávání podle různých metadat (data vydání, autora návrhu, způsobu tisku apod.). Redakce pracuje s různými typy dokumentů (produkt, aktualita, fotogalerie, upoutávka na produkt, známka, razítko či nálepka apod.) různým způsobem jen díky definici příslušných struktur v rámci implementace systému bez nutnosti dodatečného vývoje. Redakční systém zajišťuje i generování speciálních stránek jako je mapa webu, abecední seznam produktů apod.

Standardním modulem Formuláře a katalogy pro správu a publikaci obsahu strukturovaných databází je řešena databáze obchodních zástupců v regionech s prohledáváním.

Webová prezentace má řadu nástrojů označovaných souhrnně jako elektronická podatelna - Žádost o doslání uložené zásilky na novou adresu, Žádost o prodloužení úložní doby pro vyzvednutí uložené zásilky, Žádost o prodloužení úložní doby pro vyzvednutí došlých zásilek apod. Pro tyto interaktivní formuláře určené pro veřejnost byla využita možnost WebToDate generovat stránky s PHP kódy, které obsluhují formuláře a zpracovávají do nich vložené údaje.

Pomocí modulu XML export / import je řešeno automatické generování RSS kanálů pro aktuality. Z běžných modulů WebToDate jsou dále použity např. ankety. Standardní funkce WebToDate pro vkládání reklamních kódů do stránek (reklamních bannerů) byla zakázkových způsobem doplněna o jednoduchý nástroj na sledování statistik interní bannerové reklamy.

Integrace s dalšími službami

Podstatnou částí řešení je integrace s dalšími aplikacemi provozovanými zákazníkem.

Sun Java System Access Manager

Česká pošta využívá produkt Sun Access Manager jako nástroj pro autentizaci a autorizaci pro vnitřní účely organizace i pro webovou prezentaci. Cílem integrace s tímto produktem bylo:

 1. Napojit autentizaci a autorizaci redaktorů WebToDate na Access Manager
 2. Vytvořit v prezentaci tzv. Klientskou zónu, neboli zpřístupnit určité služby webové prezentace pouze autentizovaným uživatelům, přičemž se rozlišují různé úrovně přístupových práv, různé způsoby autentizace (jménem a heslem, certifikátem) a různé role uživatelů, podle kterých jsou zpřístupněny provozované služby.

V prezentaci se uživatelé přihlašují k Identity Management serveru, přičemž toto přihlášení funguje jako Single sign-on. Aplikace na straně WebToDate si pomocí specializovaného modulu pro server Apache zjistí informace o přihlášeném uživateli (např. roli apod.) a podle toho nabídne stránku se seznamem služeb dostupných přihlášenému uživateli. Některé služby jsou realizovány na straně WebToDate (např. aplikace pro objednávání známek), některé jsou realizovány vlastními prostředky ČP (E-SIPO, elektronická vývěska měst a obcí apod.). Důležitá je zde zejména jednotná správa uživatelský účtů, jedno přihlášení a podpora různých uživatelských rolí a metod přihlášení.

Oracle Content Server (Stellent)

Aplikace Stellent (nyní nabízená jako Oracle Content Server) je provozována jako interní systém pro správu dokumentů různých typů. Webová prezentace využívá toto dokumentové úložiště jako zdroj dat pro databázi známek, razítek a nálepek. Pro WebToDate je vytvořen integrační modul s těmito základními vlastnostmi:

 • Modul v pravidelných intervalech jednosměrně synchronizuje seznamy známek a nálepek a plní tak obsah databáze zpráv WebToDate informacemi o příslušných produktech.
 • Modul automaticky zakládá nové dokumenty a aktualizuje změněné dokumenty formou nových verzí zpráv.
 • Kromě všech metadat o produktech (nominále, popis, autoři, datum vydání, způsob tisku apod.) modul zpracovává i obrázky - generuje několik variant obrázků pro zobrazení známek apod.
 • Ke komunikaci se využívá protokol SOAP.

Redakce tak pouze na úrovni WebToDate schvaluje a publikuje nové a změněné dokumenty, není nutné žádné duplicitní pořizování dat. Prezentační část přitom funguje již samostatně, takže případný výpadek dokumentového úložiště neovlivňuje funkčnost prezentace.

V budoucnu se počítá s rozšířením funkčnosti o synchronizaci dalších typů dokumentů z dokumentového úložiště na web.

Vyhledávání přes Google Mini

Pro fulltextové hledání se využívá indexace webové prezentace a vyhledávání přes server Google Mini. Toto řešení nabízí převážnou část funkcionality, jakou má vyhledávač Google pro prohledávání webové prezentace organizace, tedy např. pokročilé metody indexace a vyhledávání a posouzení relevance dotazu, možnost kromě HTML stránek prohledávat velké množství typů příloh (MS Office, PDF, RTF apod.), automatické generování popisků k nalezeným odkazům apod.

Server Google Mini prochází definovaným způsobem webovou prezentaci a provádí průběžnou indexaci stránek a dokumentů. WebToDate nabízí krabicový integrační modul pro integraci s aplikací Google Mini, který je v tomto řešení nasazen. Tento modul se připojuje k vyhledávacímu rozhraní Google Mini, odesílá na něj vyhledávací dotazy, zpět přijímá výsledky formátované jako XML, ze kterých generuje stránky zobrazující výsledky hledání.

Interní aplikace ČP

Webová prezentace obsahuje další aplikace vytvořených vlastním vývojem v ČP. Některé aplikace jsou přístupné pro anonymní uživatele (kalkulátor zásilky, vyhledávání PSČ apod.), některé jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Na úrovni aplikace WebToDate je řešeno propojení s aplikací pro sledování zásilek (pomocí http komunikace se předávají čárové kódy a prezentují se výsledné informace o zásilce) a sestavování seznamů aplikací pro přihlášené uživatele v závislosti na jejich rolích a dalších atributech, ostatní aplikace jsou provozovány pod samostatným webovým serverem a prezentace se na ně pouze odkazuje.

Nasazení

Z pohledu logického propojení aplikací se jedná o několik vzájemně komunikujících serverových aplikací, kde řešení vystavěné na WebToDate přímo komunikuje s AIM (Identity Management serverem), dokumentovým úložištěm, indexovacím a vyhledávacím serverem a aplikací TnT (sledování zásilek).

Z pohledu fyzického nasazení se jedná o dvojice serverů (jedna dvojice pro prezentaci, druhá pro redakci) spojené do load balancingu, přičemž redakční část využívá úložiště typu NAS pro sdílení souborového systému, na prezentační servery se data replikují. Řešení je provozováno na platformě Sun Solaris 10, webový server Apache, PHP 5 a MySQL 5.

Kromě této provozní části je připravena i záložní část ve vzdáleném datovém centru, na kterou lze v případě výpadku hlavního datového centra přepnout provoz.

Před uvedením do provozu byly provedeny opakované zátěžové testy a penetrační testy, na základě těchto testů byla vyladěna konfigurace prostředí a vlastní aplikace.